Usługi telekomunikacyjne

IP.INTERNET

Internet po światłowodzie

Usługa IP. Internet zapewnia bezpośrednie połączenia z największymi sieciami internetowymi z zachowaniem gwarancji parametrów technicznych i jakościowych. W ramach bezpośrednich połączeń nie stosuje się w usłudze ograniczeń w dostępach oraz mechanizmów limitujących zasoby. Usługa IP.Internet jest skalowalną usługą rekonfigurowaną w przypadku konieczności wprowadzenia zmian. Gwarantowana przepustowość usługi nie jest uzależniona od natłoku ruchu w sieci, Klient ma gwarancję wykorzystania pełnej wykupionej przepustowości z zachowaniem gwarancji pełnej przepustowości usługi w całej sieci (od lokalizacji Klienta do punktów styku z siecią Internet). W przypadku usługi IP.INTERNET mamy możliwość rozliczania za rzeczywiście wykorzystywane pasmo (stosując rozliczenie metodą 95 percentyla).

Necessary Stuff

Copyright 2015 ©. All rights reserved.