+48 22 350 10 15 bok@tel-nap.com

Czym jest łącze światłowodowe?

W celu stworzenia szybkiej i niezawodnej sieci firmowej coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z łączy światłowodowych. Charakteryzujących się dużą przepustowością oraz wysoką prędkością transmisji danych. Za pośrednictwem łącza światłowodowego, cyfrowe dane przesyłane są w formie światła widzialnego, będącego falą elektromagnetyczną o dużej częstotliwości. Na budowę światłowodu składa się włókno szklane otoczone dwiema warstwami osłon oraz powłoką ochronną wykonaną z PCV. Wewnątrz rdzenia światłowodu utrzymywana jest wiązka światła, która przemieszcza się poprzez nieustanne odbijanie się od szklanych ścianek.

Rodzaje światłowodów

Istnieją różne rodzaje światłowodów, które różnią geometrią, strukturą modową, materiałem oraz rozkładem współczynnika załamania. Podstawowy podział światłowodów opiera się na strukturze modowej, dzieląc je na jednomodowe i wielomodowe. Różnica między łączami jedno i wielomodowymi wynika głównie z grubości szklanego rdzenia, co w istotny sposób wpływa na sposób transmisji danych. Światłowody jednomodowe stanowią łącza najwyższej klasy, które wykorzystywane są przede wszystkim do przesyłania informacji na duże odległości. Przekazywany przez łącza sygnał może ulec nieznacznym zniekształceniom, jak również nie wymaga regeneracji przy transmisji do 100 km. Dzięki możliwości korzystania z wielu protokołów w tym samym czasie łącza te odznaczają się wysoką wydajnością.

Światłowody wielomodowe z uwagi na słabsze parametry, stosowane są do transmisji danych na dużo mniejszych odległościach. Średnica znajdującego się w nich rdzenia wynosi zazwyczaj do kilkudziesięciu mikrometrów, a zamknięta w nim fala może rozchodzi się wieloma modami. Ze względu na odbicie światła pod wieloma kątami możliwe jest powstanie dyspersji, czyli rozszczepienia wiązki, co może wpływać na zmniejszenie prędkości transmisji. Ze względu na wykorzystanie wielu kątów odbicia w światłowodzie wielomodowym można wysłać więcej niezależnych transmisji jednocześnie, ale na mniejszą odległość.

Wady i zalety

Wykorzystanie światłowodów do transmisji danych jest rozwiązaniem niezwykle wydajnym, dzięki któremu jako użytkownicy zyskujemy łącze o wysokiej efektywności. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoka przepustowość, małe opóźnienia oraz wysoka niezawodność. Dzięki strukturze łączy światłowodowych transmisja danych odbywa się przy minimalnych stratach, pomimo dużych odległości, jakie sygnał musi pokonać. Przewody światłowodowe nie wywołują zakłóceń, dzięki czemu są w stanie uchronić użytkowników przed niechcianym podsłuchem. Dodatkowo odznaczają się one niewielką wagą i rozmiarem, jak również nie stwarzają zagrożenia iskrzeniem.

Pomimo licznych zalet, warto mieć na uwadze fakt, że łącza światłowodowe nie są rozwiązaniem idealnym. Z uwagi na strukturę łączy światłowodowych, może dochodzić w nich do zjawiska dyspersji oraz tłumienia fali, co może rzutować na ograniczenie pasma transmisji. Inną kwestią, jaka przemawia na niekorzyść światłowodów, jest wysoki koszt założenia łącza. Sam proces instalowania światłowodów jest zajęciem złożonym, wymagającym ogromnej precyzji. Składanie łączy wymaga specyficznych warunków, należy bowiem wyeliminować pył i zanieczyszczenia. W przypadku, kiedy światłowód uległby uszkodzeniu, należy się również liczyć z tym, że jego naprawa będzie bardziej czasochłonna, niż w przypadku tradycyjnego łącza. W dużym stopniu problemy te można wyeliminować dzięki wybraniu odpowiedniego dostawcy sieci. Również koszt doprowadzenia łącza bywa brany na siebie przez dostawcę ze względu na jego poszerzenie strefy usług. Ta kwestia jest jednak zależna od danego dostawcy i indywidualnych kwestii.