+48 22 350 10 15 bok@tel-nap.com

Stałe połączenie z Internetem jest obecnie koniecznością, pozwalającą na sprawne funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa oraz instytucji. Istotne jest zatem, aby połączenie, za pośrednictwem którego firmowe urządzenia łączą się z siecią, było ściśle dostosowane do naszych potrzeb, jak również zapewniało nam wysoką niezawodność.

Podłączenie kablowe i światłowodowe

Jeśli nasza firma mieści się w biurowcu lub budynku z wieloma lokalami, bardzo często będziemy mieli możliwość uzyskania połączenia przewodowego lub światłowodowego. Zwykle operatorem takiej usługi będzie operator świadczący usługę globalnie. W niektórych przypadkach biurowce mogą posiadać własne podłączenie do sieci u określonego operatora, które następnie dzielone jest na wszystkich najemców lokali. Zazwyczaj jest to najlepsza i najbardziej stabilna opcja. Jeżeli połączenie odbywa się za pośrednictwem łącza światłowodowego, możemy dodatkowo zyskać najwyższą szybkość przy jednoczesnym wyeliminowaniu strat podczas transmisji danych. W przeciwieństwie do połączenia kablowego, w przypadku światłowodu problem utraty danych z uwagi na odległość do urządzenia retransmitującego po stronie operatora praktycznie nie występuje,

Połączenia telefoniczne – ADSL i DSL

Wykorzystanie łączy telefonicznych pozwala na połączenie urządzenia z Internetem poprzez kabel telekomunikacyjny, który jest podłączony do modemu oraz gniazda telefonicznego. Wielu operatorów telefonicznych i telekomunikacyjnych oferuje usługi typu ADSL, czyli łączy asymetrycznych, które oferują szybki transfer pobierania danych, kosztem niskiej prędkości wysyłania. Usługa ta realnie może być zainstalowana wszędzie tam, gdzie możliwe jest podłączenie telefonu stacjonarnego. O ile tego typu rozwiązanie doskonale nadaje się do użytku domowego, o tyle w sieci firmowej może się ono nie sprawdzić ze względu na ryzyko obciążenia sieci podczas wysyłania większej ilości danych.

Łącza radiowe i satelitarne

Argumentem przemawiającym za korzystaniem z sieci bezprzewodowych jest niewątpliwie wygoda, łatwy montaż, czy mobilność. W celu stworzenia bezprzewodowego połączenia z Internetem wykorzystywane są między innymi łącza radiowe i satelitarne. W przypadku łączy radiowych, połączenie z Internetem odbywa się za pośrednictwem sygnału cyfrowego, który z nadajnika przekazywany jest do odbiornika. Przepustowość takiego łącza zwykle jest ograniczona technologią i mało który operator może sobie pozwolić na przepustowości większe niż 20Mb/s. Internet radiowy to tanie i szeroko dostępne, jednak na dzisiejsze standardy dość niewydajne rozwiązanie. Jego działanie uzależnione jest od aktualnych warunków atmosferycznych, a dodatkowo dostępność tego rodzaju łącza jest mocno uzależniona od lokalizacji. Podobny problem nie występuje przy łączach satelitarnych, które są dostępne niemalże wszędzie, jednakże łącza te nie mogą się pochwalić jakąkolwiek sensowną wydajnością. Z uwagi na opóźnienia przy przesyle danych, należy traktować je jako ostateczność, zwłaszcza że nie są to rozwiązania tanie.

Łącze LTE

Dostęp do Internetu bezprzewodowego stał się w ostatnich latach standardem i nieodłącznym elementem abonamentu w ofercie operatorów telefonii komórkowej. Internet LTE to nie tylko szybkie, ale i w pełni mobilne rozwiązanie, dzięki któremu możemy swobodnie korzystać z Internetu, zarówno za pośrednictwem komputera, jak i urządzenia mobilnego. Maksymalna przepustowość łącza LTE to 150 Mb/s, choć w praktyce wynosi najczęściej do 60 Mb/s. Warto mieć na uwadze fakt, że obszar, na którym dostępna jest sieć LTE, jest dużo mniejszy, niż obszar sieci komórkowej w ogóle. W przypadku zaniku sygnału LTE, nasze urządzenie może zostać automatycznie przełączone na sieć 3G lub 2G, zmniejszając tym samym prędkość połączenia. Biorąc pod uwagę powyższy mankament, poleganie tylko i wyłącznie na łączach LTE w firmie nie jest najlepszym rozwiązaniem.