Usługi telekomunikacyjne

SDH.PRA

Usługi głosowe

Usługa SDH.PRA umożliwia Klientom wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych w ramach sieci telekomunikacyjnej TEL-NAP i sieci innych operatorów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. W przypadku połączeń pomiędzy abonentami sieci mogą to być tradycyjne połączenia telefoniczne (głos, modem, faks grupy 3) lub połączenia transmisji danych (wideotelefon, modem, faks grupy 4). Usługa realizowana jest w technologii SDH.

Necessary Stuff

Copyright 2015 ©. All rights reserved.