Usługi telekomunikacyjne

SDH.LEASDLINE

Dzierżawa łączy cyfrowych

Rozwiązanie IP.SDH - Dzierżawa Łączy Cyfrowych obejmuje zestawienie przez TEL-NAP symetrycznego połączenia:

  • pomiędzy dwiema lokalizacjami znajdującymi się na terenie Polski,
  • pomiędzy lokalizacją w Polsce i drugą znajdującą się w dowolnym regionie świata,
  • pomiędzy dwiema lokalizacjami znajdującymi się poza Polską.

Usługa ta jest najprostsza funkcjonalnie spośród produktów transmisji danych, a zakres jej zastosowań najbardziej uniwersalny. Zestawione z wykorzystaniem usługi połączenie jest przezroczyste i może być dedykowane do przesyłania każdego rodzaju ruchu i implementacji własnych usług.

Necessary Stuff

Copyright 2015 ©. All rights reserved.