Usługi telekomunikacyjne

IP.VOICE

Usługi głosowe

Usługa IP.VOICE umożliwia migrację istniejących rozwiązań głosowych typu PABX do sieci operatora, a w przypadku, gdy istniejące u Klienta rozwiązanie głosowe spełnia jeszcze oczekiwania, może ono zostać wykorzystane i włączone do jednej grupy usługowej z kontami VPABX i uzupełnione o dodatkowe usługi. Usługa realizowana jest z wykorzystaniem łączy TEL-NAP z zagwarantowanym pasmem dla przekazu głosowego, co zapewnia bardzo wysoką jakość połączeń głosowych, nieosiągalną w chwili obecnej w sieciach mobilnych. Voice.IP jest usługą umożliwiającą wykonywanie połączeń telefonicznych w technologii VoIP z wykorzystaniem zainstalowanej u Klienta centralki IP PABX lub w oparciu o hostowane rozwiązanie Voice.IP. W ramach usługi możliwy jest zakup łącza umożliwiającego wykonywanie dowolnej grupy jednoczesnych połączeń oraz numeracji zgodnej z Planem Numeracji Krajowej. Rozwiązanie to nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie realizacji połączeń telefonicznych w stosunku do tradycyjnych łączy PRA.

Usługa Voice.IP zapewnia Klientom możliwość realizacji pełnej gamy połączeń telefonicznych z wykorzystaniem technologii IP oraz możliwość przeniesienia numerów telefonicznych od innych operatorów. Voice.IP jest również podstawą do realizacji usług zarządzanych central abonenckich w modelu, Dedicated (na życzenie Klienta) realizujących za zarówno usługi głosowe w lokalizacji u Klienta.

Necessary Stuff

Copyright 2015 ©. All rights reserved.