Usługi telekomunikacyjne

IP.TRANSIT

Transmisja danych

Usługa IP.Transit to hurtowy dostęp do wskazanych zasobów sieci Internet dostępnych za pośrednictwem sieci TEL-NAP z wykorzystaniem protokołu BGP, z pełną funkcjonalnością w zakresie wymiany ruchu internetowego (rozgłaszanie sieci Klienta i podsieci jego Klientów). Usługa jest uruchamiana w każdym węźle dostępowym sieci TEL-NAP, przy wykorzystaniu protokołu BGPv4/v6, który umożliwia rozgłaszanie położenia systemu autonomicznego Klienta w ogólnoświatowej sieci Internet. Dostępność oraz jakość zakupionego przez Klientów pasma internetowego jest gwarantowana zarówno w sieci dostępowej, sieci szkieletowej jak i punktach styku z innymi operatorami.

Necessary Stuff

Copyright 2015 ©. All rights reserved.